ראשון ליתום

קול אחד. יעד אחד. כל ילד.

ראשון ליתום

ראשון ליתום, יוזמה של משפחות התקווה בשיתוף פעולה עם "ראשון ליתום" של הארגון הנוצרי למען יתומים (CAFO), הוא יום מודעות בינלאומי למען יתומים וילדים בסיכון (יי"ס).

בכל נובמבר, ברחבי העולם, מתוכננים אלפי אירועים ע"י יחידים, קהילות, ארגונים ועסקים, בכדי לעורר מודעות למצוקתם של יי"ס. לכולם מטרה משותפת - שאהבתו הגדולה של אלוהים למען היתומים תהדהד בחייהם ובליבנו.

נקטו עמדה
למדו עוד